na dzień dobry;]

Podobno początki bywają trudne…początki wypuszczania w przestrzeń cyfrową moich prac są dla mnie dużym wyzwaniem;) jako osoba w pełni ‘analogowa’, która najlepiej obsługuje ołówek, a wszelkie nowinki techniczne (lub całkiem  oczywiste ułatwienia jak mądre-telefony) najczęściej psuje zanim ich dotknie, transformuję właśnie swoje dwie lewe w tym temacie ręce w mistrzostwo wordPressa;) Bądźcie więc proszę wyrozumiali…Już niebawem będzie tu na pewno bardzo ciekawie- na razie zapraszam do zakładki Portfolio (która w pełnej krasie rozkwitnie już za momencik)

 

Beginnings can be difficult they say … the beginnings of letting my work into digital space are a big challenge for me;) as a fully ‘analogue’ person who works best with a pencil, and who breaks all technical innovations (or quite obvious simplifications like smart phones)  even before l touch them, I have to transform my two left hands into the wordPress championship;) So please, be understanding … Soon it will be very interesting in here – for now I invite you to the Portfolio (which will full blossom in a moment)